Tavuk Biti

Kırmızı Tavuk akarları

Genel

Kırmızı Tavuk Bitine Genel Bakış

18 Mart 2024

Kanatlı kırmızı akarı (PRM) olarak da bilinen Dermanyssus gallinae, dünya çapında yumurta tavuğu işletmelerinde bulunan ektoparazitik bir akardır ve kanatlı endüstrisinde önemli bir zararlıdır¹.

Dermanyssus gallinae

Akar, tavukların kanıyla sadece 30 ila 60 dakika içinde beslenir².

Tavuk akarları beslenmedikleri zamanlarda yuvalarda, çatlaklarda, yarıklarda ve altlıklarda saklanırlar.

Dermanyssus gallinae

Akar, bakteri ve virüslerin neden olduğu hastalıkları yayan bir dizi patojenik kanatlı enfeksiyonu için vektör görevi görebilir⁶.

Kanatlı akar istilalarından kaynaklanan ekonomik kayıplar, ticari yumurta endüstrisindeki verimliliği ciddi şekilde etkilemektedir.

Hem insan sağlığı hem de çevre üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle sentetik akarisit kullanımına önemli kısıtlamalar getirilmiştir.

Bu sorunları çözmek için, mevcut kimyasal bazlı tedavilerin dezavantajlarının üstesinden gelmek için alternatif stratejiler gerekmektedir.

Kontrol

Bitkisel ürünler

 • Zararlı için toksik olan akarisitler
 • Zararlıyı caydıran kovucular.
 • Zararlının konukçu tarafından işgal edilen bir alana girmesini önlemek için bir koku bariyeri oluşturarak
 • Zararlıların hedef konukçu üzerinde uygun koşullar altında gelişmesini önleyerek bir zararlı ve konukçu arasındaki kimyasal etkileşimlere müdahale ederek

Aşılama

Bakış açısı

KANATLI KIRMIZI AKAR İSTİLASI

Klinik Etkiler ve Hastalık Vektörü Olarak Rolü

Klinik açıdan endişe verici olan, PRM paraziter enfestasyonunun kuş sağlığı ve refahı üzerinde neden olduğu etkilerin ciddiyetidir.

Doğrudan Etkileri

İkincil Etkileri

Zoonotik Hastalıkların Bulaşmasında PRM’nin Rolü

Tavuk sağlığını etkilemenin yanı sıra, PRM istilaları, akarın insanlar üzerinde tıbbi etkileri olan zoonotik bir hastalık vektörü olarak rolü nedeniyle halk sağlığı endişeleri de oluşturmaktadır.

Zoonotik Riskler

Kanatlı kırmızı akarı, düşük konak özgüllüğüne sahip bir kuş ektoparazitidir.

Kırmızı Akarlar İnsan Hastalıklarında Giderek Artan Bir Endişe Kaynağıdır

Inorganik Etken Maddeleriyle Geleneksel Kontrol

PRM enfestasyonlarını kontrol altında tutmak ve akarların bulaşmasını önlemek için, sentetik akarisitler kullanılarak PRM’nin geleneksel tedavisine büyük önem verilmiştir.

Kimyasal Yaklaşım

Kırmızı Akar Kontrolü için kulllanılan Kimyasal Maddeler

Petisitler

Akarisit seçimi, zararlıda direncin ortaya çıkmasını önlemek ve başarılı bir tedavi için önerilen dozajları optimize etmek için önemlidir. Ayrıca, hedef olmayan türler ve çevre üzerindeki yan etkiler önlenebilir ve azaltılabilir.

Esansiyel Yağlar

Kanatlı kırmızı akar kontrolü için mineral yağlar, mazot, petrol ve bitki yağlarının (kolza tohumu ve portakal) etkili kullanımı önceki in vitro çalışmalarda gösterilmiştir. Ancak bu yağların biyosit tescilinin olmaması nedeniyle şu anda PRM tedavisi için izin verilmemektedir.

Biyolojik Mücadele

Biyolojik kontrol, gıda üretimi için yaygın olarak benimsenmektedir.

Kırmızı Kanatlı Akarı kontrolüne yönelik biyolojik yaklaşımlar

Doğal Düşmanlar

Doğal düşmanlar, yaşam ortamlarını paylaşan ektoparazitleri besin olarak kullanmak gibi PRM’yi kontrol etmek için umut verici çözüm adayıdırlar.

Entomopatojenler ve Endosimbiyontlar

Entomopatojenik mantarlar, nematodlar ve bakteriyel endosimbiontlar, PRM’ye karşı kimyasal olmayan kontroller olarak potansiyele sahiptir

Bitkisel Bileşikler

Akarisit ve toksik aktivitenin yanı sıra kovucu veya çekici etkileri olan bitki kaynaklı ürünler, PRM’ye karşı alternatif kimyasal olmayan yöntemler olarak umut verici bir potansiyele sahiptir.

Feromonlar ve Kairomonlar

Uçucu organik bileşikler (VOC’ler), akar popülasyonlarını kontrol etmek için klasik akarisitlere ilginç bir alternatiftir.

Yarıkimyasallar ve Büyüme Düzenleyiciler

Konakçıyla ilişkili kairomonlar cezbedici olarak hareket edebildiğinden, ördeklerden elde edilen itici bir allomon da PRM’yi kontrol etmek için bir alternatif olabilir.

Aşılar

Aşılar akarisitlere karşı cazip bir alternatiftir; ancak eklembacaklılara karşı aşı geliştirilmesi, gerekli zaman ve konakçıda yeni bağışıklık reaksiyonu tepkilerinin potansiyel indüksiyonu nedeniyle çok zordur.

İnorganik Maddelerle Fiziksel Kontrol

İnorganik malzemeler, su ve yağ adsorpsiyon bileşenlerinden türetilen membran kütikülünü dehidre ederek PRM’yi fiziksel olarak kontrol etmek için kullanılabilir.

Kırmızı Kanatlı Akarı kontrolüne yönelik biyolojik yaklaşımlar

Doğal İnorganik Maddeler

Doğal inorganik malzemeler PRM için fiziksel kontrol stratejisi olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

Diyatomlu Toprak

Dermanyssus gallinae ile yapılan tarsal maruziyet denemelerinden elde edilen sonuçlar. 75 bağıl nemde (A) ve %85 bağıl nemde (B) her dozda (ve muamele edilmemiş kontrolde) yapılan 4 test için ortalama LT50 değerleri (standart sapmalarla birlikte). X ekseninin altındaki çizgiler önemli ölçüde farklı olmayan sonuçları göstermektedir (0,05 anlamlılık düzeyi, log(x + 1) dönüştürülmüş veriler üzerinde Tukey-Kramer çoklu karşılaştırma, SAS Institute 2000). Sağdaki oklar buharlaşma çalışmalarından elde edilen LT50 değerlerini göstermektedir. LT50’nin belirlenmesinde 24 saatlik gözlem aralığı nedeniyle yaklaşık 0,6 günlük bir alt sınır vardır.

Kaolin Kili

Talk

Sentetik İnorganik Maddeler

Sentetik Silika

Şekil 5 . 
Sahadaki uygulama yöntemlerine (toz veya sıvı) göre farklılaştırılmış, işaretli (A-L) üzerinde bulunan silikon dioksit bazlı ürünlerin tarla akarı suşu üzerindeki etkinliği (Tukey HSD testi ( 
P < 0,05), farklı harfler gösterir) referanstan önemli farklılıklar). 
Schulz ve ark. (2014) 
Şekil 6 . 
(A – L) işaretli ürünlerde mevcut olan ve sahadaki uygulama amaçlarına göre (toz veya sıvı) farklılaştırılmış silikon dioksit bazlı ürünlerin ovisidal etkinliği; laboratuvar akar türünün yumurtaları üzerinde (Tukey HSD testi ( 
P < 0.05), farklı harfler önemli farklılıkları gösterir); Yatay kesikli çizgiler, işlenmemiş yumurtaların (kontrol %98) ve talkla işlenmiş yumurtaların (talk %96) kuluçka oranını göstermektedir. referanstan. 
Schulz ve ark. (2014).

Sentetik İnorganik Maddeler için Gelecek Perspektifi

Akar Epikutikülün Uzaklaştırılmasına Yönelik Sorpsiyon ve Aşınma Mekanizması

Şekil 7 . 
Kanatlı kırmızı akar (PRM) kontrolü ve sinerjik bir strateji için fiziksel mekanizmalar olarak alternatif inorganik malzemelere yönelik gelecek perspektiflerinin şematik gösterimi.

Alternatif İnorganik Malzeme Adayları ve Sinerjik Stratejiler

Fosfat Bazlı Mineraller

Silikat Bazlı Mineraller

Karbonat Bazlı Mineral

Diğer İnorganik Malzemeler

Sonuçlar

Keyifli okumalar dileriz.

Kaynaklar

 1. Chauve, 1998
 2. Koenraadt ve Dicke, 2010b
 3. George ve ark., 2014
 4. Kilpinen, 2001
 5. Beugnet ve ark., 1997
 6. Chirico ve ark., 2003
 7. Nordenfors ve ark., 1999
 8. Bruneau ve ark., 2003
 9. Kilpinen ve ark., 2005
 10. Sigognault Flochlay ve ark., 2017
 11. Wójcik ve ark., 2000
 12. Sparagano ve ark. 2009
 13. Kilpinen, 2005
 14. Axtell, 1999
 15. Aulakh ve ark., 2006
 16. Arkle ve ark., 2008
 17. Sparagano ve ark., 2014
 18. George ve ark., 2015
 19. Abbas ve ark., 2014
 20. Huyghe ve ark., 2017
 21. Ansari ve ark., 2014
 22. Kaczala ve Blum, 2016
 23. Yuan ve ark., 2016
 24. Marangi ve ark., 2009
 25. Coles ve Dryden, 2014
 26. Isman, 2006
 27. Veeresham, 2012; Soulié ve ark., 2021
 28. George ve ark., 2009b
 29. Ben-Issa ve ark., 2017a, b
 30. Lushchak ve ark., 2018
 31. Deletre ve ark., 2016
 32. Lushchak ve ark., 2018
 33. Lima-Barbero ve ark., 2019
 34. Fuente ve ark., 2007
 35. Bartley ve ark., 2012
 36. Makert ve ark., 2016
 37. Soulié ve ark., 2021
 38. Sigognault Flochlay ve ark., 2017
 39. De Luna et al, 2008
 40. Valiente Moro ve ark., 2009
 41. Moro ve ark., 2010
 42. Sommer ve ark., 2016
 43. Valiente Moro ve ark., 2007
 44. Majowicz ve ark., 2010
 45. Cafiero ve ark., 2019
 46. Pezzi ve ark., 2017
 47. Sioutas ve ark., 2021
 48. Anderson ve Meade, 2014
 49. Cafiero ve ark., 2011
 50. Marangi ve ark., 2012
 51. Decru ve ark., 2020
 52. Arends ve Robertson, 1986
 53. Axtell ve Arends, 1990
 54. Harrington vd., 2011
 55. Mul vd., 2015
 56. Tomley ve Sparagano, 2018
 57. Decru ve ark., 2020
 58. Damalas ve Eleftherohorinos, 2011
 59. Meyer-Kühling ve ark., 2007
 60. Gassel ve ark., 2014
 61. Brauneis ve ark., 2017
 62. Thomas ve ark., 2017
 63. Thomas ve ark., 2017
 64. Maurer ve ark., 2009b
 65. Holt ve ark., 2011
 66. Lundh ve ark., 2005
 67. Chorianopoulos ve ark., 2004
 68. Kirimer vd., 1995
 69. Tabari vd., 2015
 70. Barimani vd., 2016
 71. Nechita vd., 2015
 72. Pritchard vd., 2016
 73. Deletre ve ark., 2016
 74. Deletre ve ark., 2016
 75. Santana ve ark., 2018
 76. Lee ve ark., 2019
 77. Camarda ve ark., 2018
 78. Tatami ve ark., 2001
 79. Sasaki ve ark., 2005
 80. Mkolo ve Magano, 2007
 81. Nechita ve ark., 2015
 82. Ranjbar-bahadori ve ark., 2014
 83. Zriki ve ark., 2020
 84. Mul ve ark., 2015
 85. Lesna ve ark., 2009
 86. Roy ve ark., 2017
 87. Wales ve ark., 2010
 88. Chauve, 1998
 89. Axtell, 1999
 90. Lesna ve ark., 2012
 91. Tomer ve ark., 2018
 92. Tavassoli ve ark., 2011
 93. Immediato ve ark., 2015
 94. Harrington ve ark., 2011
 95. Pritchard ve ark., 2015
 96. Harrington ve ark., 2011
 97. Entrekin ve Oliver, 1982
 98. Coba de la Peña ve ark., 2017
 99. Xiao ve ark., 2021
 100. De Luna ve ark., 2009
 101. George vd., 2009b
 102. Birkett vd., 2011
 103. Gay vd., 2020
 104. Kim ve ark., 2007
 105. George ve ark., 2008a, 2009b
 106. Kim ve ark., 2004
 107. López ve Pascual-Villalobos, 2010
 108. Na ve ark., 2011
 109. Lee ve ark., 2019
 110. George ve ark., 2010
 111. Soulié ve ark., 2021
 112. Thompson ve ark., 2003
 113. George ve ark., 2009a
 114. Ben Jemâa ve ark., 2012
 115. Dardouri ve ark., 2019
 116. Rajabpour vd., 2018
 117. Kim ve ark., 2018
 118. Roy ve ark., 2014
 119. Rajabpour ve ark., 2019
 120. Abdel-Ghaffar ve ark., 2008, 2009
 121. Locher ve ark., 2010
 122. George ve ark., 2008b
 123. Isman, 2006
 124. George ve ark., 2009a;
 125. Mul ve ark., 2009
 126. Vivaldo ve ark., 2017
 127. Sonenshine, 1985
 128. Carr ve Roe, 2016
 129. Entrekin ve Oliver, 1982
 130. Steidle ve ark., 2014
 131. Entrekin ve Oliver, 1982
 132. Koenraadt ve Dicke, 2010a
 133. Kuwahara vd., 1994
 134. Kuwahara, 2004, 2010
 135. Maruno ve ark., 2012
 136. Kuwahara, 2010
 137. Skelton ve ark., 2010
 138. Sonenshine, 1985
 139. Regev ve Cone, 1975, 1976, 1980
 140. Mori ve Kuwahara, 2000
 141. Mizoguchi ve ark., 2005
 142. Kuwahara vd., 1992
 143. Sato vd., 1993
 144. Ryono vd., 2001
 145. Tatami vd., 2001
 146. Maia ve Moore, 2011
 147. Brenner ve Kramer, 2019
 148. Chauve, 1998
 149. Willadsen, 2004
 150. McDevitt ve ark., 2006
 151. Harrington ve ark., 2009b
 152. Arkle vd., 2008
 153. Sparagano vd., 2014
 154. Schicht ve ark., 2013
 155. Burgess Stewart ve ark., 2018
 156. Wright ve ark., 2009
 157. Bartley ve ark., 2015
 158. Bartley ve ark., 2017
 159. Harrington ve ark., 2009a
 160. Bartley ve ark., 2012
 161. Bartley ve ark., 2009
 162. Merget vd., 2002
 163. Schulz vd., 2014
 164. Kilpinen ve Steenberg, 2009b
 165. Schulz ve ark., 2014
 166. Maurer ve ark., 2009b
 167. Takeuchi ve ark., 2005
 168. Maurer ve ark., 2009b
 169. Alves ve ark., 2020
 170. Yazdimamaghani vd., 2018
 171. Kilpinen ve Steenberg, 2009a
 172. Ebeling, 1971
 173. Athanassiou ve ark., 2005
 174. Fields ve Korunic, 2000
 175. Kilpinen ve Steenberg, 2009a
 176. Maurer ve ark., 2009a
 177. Alves ve ark., 2020
 178. Mul ve ark., 2017
 179. Liu ve diğerleri, 2016 
 180. Mohsen ve El- maghraby, 2010
 181. Subramanyam ve Roesli, 2000
 182. Mullens ve diğerleri, 2012
 183. Martin, 2007
 184. Trofymluk ve diğerleri, 2005
 185. Schulz ve diğerleri, 2014
 186. Yoo ve diğerleri, 2022
 187. Kilpinen ve Steenberg, 2009a
 188. Collins, 2006
 189. Meier ve Kahr, 1999
 190. Mewis ve Ulrichs, 2001
 191. Zhang ve diğerleri, 2012
 192. Badii ve diğerleri, 2014
 193. Abdel-Ghaffar ve diğerleri, 2008
 194. Akbar ve ark., 2004
 195. Beugnet ve diğerleri, 1997
 196. Faulde ve diğerleri, 2006
 197. Mucha-Pelzer ve diğerleri, 2008
 198. İslam ve diğerleri, 2010
 199. Faulde ve diğerleri, 2006
 200. Ulrichs ve diğerleri, 2008
 201. Limbach ve diğerleri, 2005
 202. Zeni ve diğerleri, 2021
 203. Wigglesworth, 1947
 204. Chibnall ve diğerleri, 1934
 205. Wigglesworth, 1985
 206.  Wang ve diğerleri, 2016
 207. Gibbs, 2011
 208. Aslan ve diğerleri, 2015
 209. Ranabhat ve Wang, 2020
 210. Khayan ve diğerleri, 2019
 211. Ebeling, 1971
 212. Parkin, 1944
 213. Cotton ve Frankenfeld, 1949
 214. Wang ve diğerleri, 2020 
 215. Carrodeguas ve De Aza, 2011
 216. Carrodeguas ve De Aza, 2011
 217. Giovambattista ve diğerleri, 2009
 218. Roosz ve diğerleri, 2016
 219. Hou ve diğerleri, 2018
 220. Pochard ve diğerleri, 2014
 221. Bamford, 2021
 222. Welch ve diğerleri, 2016
 223. Wang ve diğerleri, 2008
 224. Boczek ve diğerleri, 1984

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir